Harava YK:n hyvien käytäntöjen listalla

Harava on noteerattu YK:n ihmisoikeusneuvoston Good Practices -listalla, johon on kerätty parhaimmat ympäristöasioihin liittyvää päätöksentekoa tukevat menetelmät, jotka edistävät ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumuksien toteutumista. Keskiössä ovat erityisesti menetelmät, jotka edistävät tiedonkulkua ja tukevat ympäristönsuojeluun liittyvää päätöksentekoa. Listan on YK:n ihmisoikeusneuvoston pyynnöstä koonnut YK:n riippumaton ihmisoikeus- ja ympäristöasiantuntija John H. Knox neuvonantajineen.

Harava on listattuna C-kategoriassa, joka kattaa palvelut ja menetelmät, joiden avulla mahdollistetaan velvoitteiden mukainen kansalaisten osallistaminen ympäristöasioihin liittyvässä päätöksenteossa. Harava on noteerattu innovatiivisena osallistavana työkaluna, joka jäsennellyillä kyselyillään mahdollistaa julkishallinnon organisaatioille laajemman näkökulman päätöksenteossa.

larch_branch_tree.png

Listaus perustuu riippumattoman asiantuntijan, YK:n ympäristöohjelma UNEP:n ja yhteistyötahojen ympäri maailmaa järjestämiin keskustelutilaisuuksiin, joiden teemoina ovat olleet mm. perustuslailliset ympäristöoikeudet, heikommassa asemassa olevat väestönosat, ympäristöön liittyvien ihmisoikeuksien puolustajat ja ilmastonmuutos. Hyvien käytäntöjen kartoittamiseksi on myös tutkittu kyselylomakkeiden avulla hallitusten, kansainvälisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmään kuuluvien näkemyksiä alkukesällä 2014. Hyvien käytäntöjen arviointia ovat lisäksi edesauttaneet riippumattoman asiantuntijan vierailut eri maissa, oleelliset lisäkontaktit ja tutkimus.

Haravan lisäksi muita Suomesta listalla mukana olevia palveluita tai projekteja ovat Tarkkailija, Tampereen Alue-Alvarit, Tampereen yliopiston, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin ja Ympäristöministeriön tutkimusyhteistyö, Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja Tampere-Mwanza -yhteistyöprojekti.

Lista ja siihen liittyvä yhteenveto on luovutettu YK:n ihmisoikeusneuvostolle maaliskuussa 2015 ja se löytyy YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) virallisilta kotisivuilta alla olevista linkeistä.

Lisätietoja:

Good Practices -listan kokoaminen (englanniksi)
Good Practices -lista (englanniksi)

Julkaistu: 5.3.2015 15:45

Takaisin

Ajankohtaisia uutisia Haravasta

Haravaan uusia ominaisuuksia